LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

MẪU KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC-MẪU SỐ 2-DK-TCT

Trên đây là biểu mẫu về khai thuế dành cho nhà nước ngoài năm 2021 của Bộ tài chính. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:Tờ khai đăng ký thuế đơn vị phụ thuộc – Mẫu số 02-ĐK-TCT

0001 0002 0003 0004 0005

Biểu mẫu Kế Toán & Thuế