LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu tờ khai căn cước công dân

Mẫu tờ khai căn cước công dân theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện các thủ tục dân sự. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

mau-to-khai-can-cuoc-cong-dan-01

mau-to-khai-can-cuoc-cong-dan-02

Biểu mẫu Giải Quyết Tranh Chấp