LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử đụng đất. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-01

mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-02

mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-03

mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-04

Biểu mẫu Visa - Thẻ tạm trú