LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu đơn xin giấy phép đầu tư

Mẫu đơn xin giấy phép đầu tư theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

>>> Tham khảo: Luật sư tư vấn hợp đồng dịch vụ

mau-don-xin-giay-phep-dau-tu

Biểu mẫu Tư Vấn Hợp Đồng