LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu đơn xin bãi nại vụ án hình sự

Mẫu đơn xin bãi nại vụ án hình sự theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

mau-don-xin-bai-nai-vu-an-hinh-su-01

mau-don-xin-bai-nai-vu-an-hinh-su-02

Biểu mẫu hình sự