LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu đơn thỏa thuận nhập tài sản riêng là nhà ở vào khối tài sản chung của vợ chồng

Mẫu đơn thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện các thủ tục. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

mau-don-thoa-thuan-nhap-tai-san-rieng-la-nha-o-vao-khoi-tai-san-chung-cua-vo-chong-01

mau-don-thoa-thuan-nhap-tai-san-rieng-la-nha-o-vao-khoi-tai-san-chung-cua-vo-chong-02

 

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp