LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

Mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện các thủ tục. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

mau-don-thoa-thuan-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-01

mau-don-thoa-thuan-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-02

Biểu mẫu hôn nhân gia đình