LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu đơn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Mẫu đơn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

>>> Tham khảo: Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ

mau-don-thanh-lap-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-01

mau-don-thanh-lap-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-02

mau-don-thanh-lap-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-03

mau-don-thanh-lap-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-04

Biểu mẫu Tư Vấn Lao Động