LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu đơn phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu đơn phụ lục hợp đồng lao động theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập phụ lục hợp đồng lao động. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

>>> Có thể bạn quan tâm: Tư vấn luật hợp đồng kinh tế

mau-don-phu-luc-hop-dong-lao-dong

Biểu mẫu lao động