LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0902826558 – 0903386558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu đơn khởi kiện lao động

Mẫu đơn khởi kiện lao động thời vụ theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục khởi kiện lao động. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

>> Tham khảo:Phí tư vấn hợp đồng

mau-don-khoi-kien-lao-dong

Biểu mẫu Kế Toán & Thuế