LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu đơn hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu đơn hợp đồng lao động thời vụ theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng lao động thời vụ. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

mau-don-hop-dong-lao-dong-thoi-vu-01

mau-don-hop-dong-lao-dong-thoi-vu-02

mau-don-hop-dong-lao-dong-thoi-vu-03

Biểu mẫu lao động