LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép vào khu vực cấm. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

mau-don-de-nghi-cap-giay-phep-vao-khu-vuc-cam

Biểu mẫu Tư Vấn Hợp Đồng