LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Khi nào phải đăng ký khai sinh cho trẻ có đầy đủ cha mẹ? Ai là người có trách nhiệm khai sinh cho trẻ?

  • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con thì phải đăng ký khai sinh cho trẻ.
  • Người có trách nhiệm khai sinh: cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác có thể đi khai sinh cho trẻ.
Hỏi đáp Dân Sự