LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Khi ly hôn, nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ do vợ chồng đầu tư sản xuất, kinh doanh được giải quyết như thế nào?

Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Theo đó, nghĩa vụ thanh toán nợ của hai vợ chồng sẽ được giải quyết trước khi chia tài sản chung của vợ chồng. Sau khi giải quyết xong số nợ vay, tài sản còn lại được chia đôi.

Nếu các bên không tự thỏa thuận giải quyết được, Tòa án sẽ giải quyết và người cho vay nợ sẽ tham gia vụ án với tư cách là người có quyền lợi liên quan.

Hỏi đáp Ly Hôn