LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN THUẾ

Trên đây là biểu mẫu về khai thuế dành cho nhà nước ngoài năm 2021 của Bộ tài chính. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện

>>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:  Khai báo thuế điều chỉnh thông tin – Mẫu số 08-MST

0001 (1)

Biểu mẫu Kế Toán & Thuế