LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Trên đây là biểu mẫu về khai thuế dành cho nhà thấu nước ngoài năm 2021 của Bộ tài chính. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY: Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập tiền lương-Mẫu số 05-ĐK-TCT

0001

Biểu mẫu Kế Toán & Thuế