LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ DÙNG CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC-MẪU SỐ 20-ĐK-TCT

Trên đây là biểu mẫu về khai thuế dành cho nhà nước ngoài năm 2021 của Bộ tài chính. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện.

>>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY: Khai báo thuế được sử dụng cho người phụ thuộc Mẫu số 20-ĐK-TCT

0001 0002

Biểu mẫu Kế Toán & Thuế