LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ DÙNG CHO TỔ CHỨC-MẪU SỐ 1-ĐK-TCT

Trên đây là biểu mẫu về khai thuế dành cho nhà thấu nước ngoài năm 2021 của Bộ tài chính. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:  Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức-Mẫu số 01-ĐK-TCT

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012

Biểu mẫu Kế Toán & Thuế