LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Gia đình tôi đang sống trong căn hộ chung cư có giấy tờ về sở hữu. Do mâu thuẫn nên hàng xóm không cho chúng tôi qua lại cầu thang cạnh căn hộ của họ. Vậy việc ngăn cản của họ là đúng hay sai, pháp luật quy định về sở hữu trong căn hộ chung cư như thế nào?

Việc ngăn cản của người hàng xóm đối với gia đình bạn là không đúng quy định.

Pháp luật quy định về sở hữu chung trong nhà chung cư như sau:

  • Phần diện tích, trang thiết bị dùng chung trong nhà chung cư thuộc sở hữu chung của tất cả chủ sở hữu các căn hộ trong nhà đó và không thể phân chia, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có sự thoả thuận của tất cả các chủ sở hữu.
  • Chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng phần diện tích và thiết bị chung.
  • Trong trường hợp nhà chung cư bị tiêu huỷ thì chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư có quyền sử dụng diện tích mặt đất của nhà chung cư theo quy định của pháp luật.
Hỏi đáp Dân Sự