LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Gia đình tôi có một diện tích đất nông nghiệp 8.000 m2 bị thu hồi toàn bộ để thực hiện dự án của địa phương. Tôi có được bồi thường đất nông nghiệp không? Nếu không tôi sẽ được bồi thường như thế nào?

Đối với trường hợp của bạn sẽ được ưu tiên bồi thường bằng đất nông nghiệp. Nếu không có đất để bồi thường sẽ bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng.

Ngoài tiền bồi thường, Nhà nước sẽ hỗ trợ các chi phí: Ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề và tạo việc làm,…

Hỏi đáp Nhà Đất