LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Do cần tiền nên tôi có thế chấp căn nhà đang ở. Nay tôi không ở căn nhà thế chấp đó nữa mà chuyển về sống cùng chị gái. Luật sư cho tôi hỏi: tôi muốn thế chấp hay bán căn nhà thế chấp có được không?

Do đây không phải là hàng hóa luân chuyển theo quy định nên bạn không được quyền bán tài sản thế chấp. Tuy nhiên, nếu được sự đồng ý của bên nhận thế chấp thì bạn có thể bán căn nhà thế chấp nêu trên.

Về việc cho thuê thì pháp luật cho phép việc cho thuê tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê biết về việc tài sản cho thuê đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Hỏi đáp Dân Sự