LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Do bận công việc nên tôi ủy quyền cho một người quen thay mình giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai, thời hạn ủy quyền là 3 năm, và ủy quyền này không tính thù lao. Nay thời hạn đó chưa hết, nhưng tôi muốn chấm dứt việc ủy quyền để trực tiếp giải quyết vụ kiện có được không?

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, trong trường hợp của bạn, việc ủy quyền đã xác định là 3 năm, nhưng bạn muốn chấm dứt trước khi hết thời hạn đó. Quy định tại điều 588 Bộ luật Dân sự về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng uỷ quyền, theo đó:

  • Đối với ủy quyền không tính thù lao, bên được uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên uỷ quyền biết một thời gian hợp lý.
  • Nếu uỷ quyền có thù lao thì bên được uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên uỷ quyền.

Do đó, bạn có quyền chấm dứt Hợp đồng ủy quyền bất cứ lúc nào nhưng phải báo cho bên được ủy quyền biết trong một thời gian hợp lý.

Hỏi đáp Dân Sự