LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Visa & Thẻ Tạm Trú

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-02

Thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại việt nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện tại tất cả công dân nước ngoài không phân biệt quốc tịch khi làm thủ tục xin cấp visa, gia hạn visa, xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam sẽ áp dụng quy định mới của Luật xuất nhập cảnh...

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-003

Thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh

Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử thuộc Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh (có tên miền tiếng Việt là “https://www.xuatnhapcanh.gov.vn”, tiếng Anh là “https://www.immigration.gov.vn”)...

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-04

Thủ tục xin cấp mới visa, gia hạn visa, thẻ tạm trú xuất nhập cảnh việt nam cho người nước ngoài

Người nước ngoài (Trừ trường hợp được miễn thị thực) khi nhập cảnh Việt Nam đều yêu cầu bắt buộc xin visa Việt Nam có thể là bằng hình thức bảo lãnh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoặc tự xin visa bằng hình thức xin cấp visa điện tử.

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-05

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở việt nam

Theo quy định mới về thủ tục thẻ tạm trú quy định tại Điều 37 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 có hiệu lực thi hành...

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-06

Visa điện tử (e-visa)

Thị thực điện tử hay E-visa là viết tắt của từ "Electronic Visa" (visa điện tử) là giấy phép hợp pháp do người xin cấp visa tự in ra từ file email cá nhân do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của quốc gia mà người nước ngoài...

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-08

Thủ tục xin cấp visa du lịch cho người nước ngoài

Visa là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Visa Du lịch Việt Nam được cấp có kí hiệu DL với thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng một lần hoặc nhiều lần.

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-09

Thủ tục đề nghị cấp visa thăm thân cho người nước ngoài

Theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thị thực thăm thân được cấp cho người nước ngoài...

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-10

Thủ tục xin cấp visa thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại việt nam

Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam thì là đối tượng được cấp visa thị thực hoặc thẻ tạm trú để hoạt động kinh doanh dài hạn tại Việt Nam.

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-11

Thủ tục cấp visa thị thực lao động cho người nước ngoài đang ở việt nam

Visa lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam có ký hiệu là LĐ, thời hạn tối đa của visa làm việc LĐ là 1 năm, trong trường hợp giấy phép lao động không đủ thời hạn 1 năm thì thời hạn của visa cho người nước ngoài sẽ xin bằng với thời hạn của giấy phép lao động.

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-12

Thủ tục gia hạn visa thương mại cho người nước ngoài

Visa thương mại được cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam để làm việc với các doanh nghiệp hoặc kinh doanh, đầu tư. Visa thương mại có kí hiệu DN hoặc ĐT tùy vào mục đích của người nước ngoài khi vào Việt Nam.

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-13

Thủ tục gia hạn visa lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài vào lao động tại Việt Nam trên 03 tháng cần phải xin giấy phép lao động tại Việt Nam. Khi có giấy phép lao động tại Việt Nam thì người nước ngoài có thể làm thủ tục xin cấp visa LĐ.

thu-tuc-gia-han-visa-the-tam-tru-14

Thủ tục gia hạn visa, thị thực cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam có thể xin visa nhập cảnh theo diện thăm thân hoặc visa lao động, đầu tư, …do công ty nơi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bảo lãnh.