LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tư vấn lao động

MỤC 10 - VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Các xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Căn cứ Nghị định 95/2013/NĐ-CP: Điều 18. Vi phạm quy định về lao động nữ 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: a) Không tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ; b) Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh.

QUY TRÌNH THỦ TỤC BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quy trình thủ tục Bảo Hiểm Xã Hội

Đối tượng tham gia: Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng; Cán bộ, công chức, viên chức Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

quy trình người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo BLLĐ 2021

Quy trình người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo BLLĐ 2021

Các trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ: - NLĐ đi làm nghĩa vụ quân sự - NLĐ bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự - NLĐ phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc - NLĐ nữ mang thai có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi - Các trường hợp khác do các bên thoả thuận