LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tranh Chấp Hợp Đồng

tu-van-soan-thao-hop-dong-title

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Với các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, bất động sản, bảo hiểm, xuất nhập khẩu, kế toán – tài chính…

tu-van-tranh-chap-hop-dong-title

Tư vấn tranh chấp hợp đồng

Với sự phát triển nhanh chóng của nhiều loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, các mối quan hệ kinh tế - dân sự - thương mại ngày càng đa dạng và phong phú. Do đó, các tranh chấp về hợp đồng ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung. Các tranh chấp về hợp đồng kinh doanh – thương mại phát sinh từ việc ký kết hợp đồng, thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng… Có nhiều loại tranh chấp hợp đồng xãy ra như: tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng vận tải, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng xây dựng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác kinh doanh…

tu-van-tranh-chap-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-title

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng phổ biến nhất trong giao thương kinh tế. Xã hội ngày càng phát triển, kinh tế ngày càng đi lên thì việc trao đổi, mua bán hàng hóa ngày càng phát triển theo. Điều đó cũng dẫn đến hậu quả phát sinh từ việc mua bán hàng hóa là tranh chấp hợp đồng mua bán cũng ngày càng gia tăng theo sự phát triển của nền kinh tế.

tu-van-tranh-chap-hop-dong-dat-coc-title

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc là chuyện thường xuyên phát sinh trong cuộc sống hàng ngày và trong kinh doanh thương mại. Khi có tranh chấp xãy ra, bên đặt cọc thì muốn nhận lại tiền đã đặt cọc và phạt bên nhận cọc một khoản tiền tương đương với tiền đặt cọc. Còn bên nhận cọc thì muốn không phải trả lại tiền đã nhận cọc hoặc trì hoãn trả lại tiền cọc cho bên đặt cọc.

tu-van-tranh-chap-hop-dong-bao-hiem-title

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xãy ra.

tu-van-tranh-chap-hop-dong-the-chap-title

Tranh chấp hợp đồng thế chấp

Hiện nay, các vụ tranh chấp về hợp đồng tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong các vụ án kinh doanh – thương mại. Đi kèm với tranh chấp hợp đồng tín dụng là các tranh chấp về hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng ủy quyền thế chấp, hợp đồng cầm cố…

tu-van-tranh-chap-hop-dong-hop-tac-kinh-doanh-title

Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh thường được ký kết khi các bên mong muốn có sự hỗ trợ hợp tác qua lại với nhau trong kinh doanh với mục đích cùng phân chia lợi nhuận và cùng chịu lỗ khi xãy ra rủi ro. Hợp đồng hợp tác kinh doanh thường được sử dụng trong kinh doanh nhưng không thành lập một pháp nhân độc lập cho hoạt động hợp tác này.

tu-van-tranh-chap-hop-dong-thi-cong-xay-dung-title

Tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng

Tranh chấp Hợp đồng xây dựng là các dạng tranh chấp có giá trị lớn và gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng cho các bên, gây ra thiệt hại không chỉ về tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của Nhà thầu xây dựng.

tu-van-tranh-chap-hop-dong-cho-thue-nha-title

Tranh chấp hợp đồng cho thuê nhà

Hiện nay, nhu cầu thuê nhà để ở hoặc thuê văn phòng để kinh doanh là phổ biến trong xã hội. Khi giao kết hợp đồng thuê, các bên thường không chú ý đến các quy định pháp luật về hợp đồng thuê nhà/thuê văn phòng, nên giao kết hợp đồng với nội dung rất sơ sài, đôi khi chỉ giao kết bằng miệng, không lập hợp đồng thuê nhà bằng văn bản.