LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Thành Lập Doanh Nghiệp

tu-van-doanh-nghiep-title

Tư vấn doanh nghiệp

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, đầu năm 2016, số lượng Doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng, số lượng các Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng lên đáng kể, nhưng bên cạnh đó số lượng Doanh nghiệp giải thể cũng là điều đáng lo ngại.

tu-van-phap-ly-khoi-nghiep-kinh-doanh-title

Tư vấn pháp lý khởi nghiệp

Kinh doanh là một trong những con đường nhanh chóng để làm giàu. Nhưng kinh doanh gì? Kinh doanh thế nào? Cá nhân kinh doanh hay thành lập Công ty? Loại hình công ty như thế nào? Góp vốn bao nhiêu là đủ? Ngành nghề kinh doanh có giới hạn gì không?… Đó luôn là những thắc mắc của các nhà kinh doanh bước đầu khởi nghiệp.

tu-van-phap-ly-thuong-xuyen-cho-doanh-nghiep-title

Tư vấn pháp lý thường xuyên

Ở các nước phát triển, thì mỗi người, mỗi gia đình đều cần thiết phải có hai vị “Bác Sĩ” riêng, một vị kiểm tra tình trạng sức khỏe sinh học và vị “Bác Sĩ” còn lại – Luật sư - để kiểm tra “tình trạng pháp lý”. Ở Việt Nam, hầu hết chúng ta đều chưa có thói quen “phòng bệnh”, chỉ khi nào cảm thấy mình “bất ổn” thì mới tìm đến “Bác Sĩ”. Như vậy thì vấn đề sẽ không được giải quyết triệt để, có khi đã quá muộn để “chữa dứt bệnh”.

tu-van-thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-title

Thành lập công ty nước ngoài

Luật Đầu tư năm 2014 qui định đổi mới như sau: đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tỷ lệ góp vốn từ 51% vốn điều lệ trở lên thì mới phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn lại (có nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ tỷ lệ vốn góp dưới 51% vốn điều lệ) thì sẽ được đối xử như dự án đầu tư trong nước và không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây thực sự là một bước mở rất lớn của Luật Đầu tư 2014 nhằm góp phần thu hút, khuyến khích đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

tu-van-thay-doi-giay-phep-kinh-doanh-title

Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp qua từng giai đoạn, doanh nghiệp luôn có nhu cầu thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh để phù hợp với sự phát triển của mình cũng như hòa nhập với những xu thế phát triển mới của nền kinh tế. Nhu cầu tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh là một nhu cầu thường xuyên của doanh nghiệp.

tu-van-phap-ly-ve-quan-ly-doanh-nghiep-title

Tư vấn pháp lý quản lý doanh nghiệp

Khi mới bước đầu khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp thường bận rộn với những dự án kinh doanh mới mẻ, họ tập trung vào công tác phát triển kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, thu nhập kinh doanh…, sao cho mang lại lợi nhuận tốt nhất cho doanh nghiệp. Ở giai đoạn này, chủ doanh nghiệp thường không đầu tư nhiều thời gian vào công tác quản trị doanh nghiệp như: cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, xây dựng quy trình quản lý tài chính, quản lý nội bộ, quản lý nhân sự, thang lương, bảng lương, kiểm soát chi phí, báo cáo thuế … Tuy nhiên, các công việc về quản lý doanh nghiệp như nêu trên là công việc bắt buộc hàng ngày để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp thường có nhu cầu tư vấn pháp lý về quản lý doanh nghiệp rất cao.

tu-van-giai-quyet-tranh-chap-kinh-doanh-thuong-mai-title

Tranh chấp Kinh doanh, Thương mại

Với sự phát triển nhanh chóng của nhiều loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, các mối quan hệ kinh tế - dân sự - thương mại ngày càng đa dạng và phong phú. Do đó, các tranh chấp về kinh doanh thương mại, dịch vụ ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung.

tu-van-giai-the-pha-san-doanh-nghiep-title

Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Hiện nay, tình hình doanh nghiệp giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng kinh doanh ngày càng tăng, điều này chứng tỏ nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã không trụ nổi và không tiếp tục duy trì hoạt động của mình. Trong khi thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đơn giản bao nhiêu thì thủ tục giải thể doanh nghiệp khó khăn và phức tạp bấy nhiêu.