LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Giấy Tờ Nhà Đất

tu-van-phap-ly-nha-dat-title

Tư vấn pháp lý nhà đất

Luật Nhà ở mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 với nhiều nội dung sửa đổi mới gây nhiều băn khoăn cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Vì vậy, để hỗ trợ cho quý khách hàng, các doanh nghiệp an toàn trong giao dịch, đảm bảo được giá trị đầu tư của nhà đất, Luật Vạn Tín cung cấp các dịch vụ tư vấn về nhà đất như sau:

tu-van-thu-tuc-mua-ban-tang-cho-nha-dat-title

Mua bán, tặng cho nhà đất

Theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 thì việc mua bán, tặng cho, thừa kế nhà ở phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

tu-van-thu-tuc-thua-ke-nha-dat-title

Thủ Tục thừa kế nhà đất

Việc thừa kế nhà đất được chia thành hai loại sau: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

tu-van-viet-kieu-so-huu-nha-tai-viet-nam-title

Việt Kiều sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 thì Việt Kiều được sở hữu nhà ở tại Việt Nam với các điều kiện sau đây:

tu-van-nguoi-nuoc-ngoai-so-huu-nha-tai-viet-nam-title

Tin tức người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam

Theo quy định của Luật nhà ở năm 2014, người nước ngoài, tổ chức nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam với các điều kiện sau đây:

tu-van-thu-tuc-xin-cap-giay-phep-xay-dung-title

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Nhiều người dâncó tâm lý rất ngại khi tiến hành các thủ tục hành chính tại các Cơ quan nhà nước, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến nhà đất như xin cấp chủ quyền nhà đất, xin cấp giấy phép xây dựng, xin giấy phép hoàn công công trình xây dựng…. Vì vậy, Luật Vạn Tín rất mong hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính với Cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong vấn đề xin cấp Giây phép xây dựng.

tu-van-thu-tuc-xin-hoan-cong-cong-trinh-xay-dung-title

Thủ tục xin hoàn công công trình xây dựng

Nhiều người dâncó tâm lý rất ngại khi tiến hành các thủ tục hành chính tại các Cơ quan nhà nước, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến nhà đất như xin cấp chủ quyền nhà đất, xin cấp giấy phép xây dựng, xin giấy phép hoàn công công trình xây dựng…. Vì vậy, Luật Vạn Tín rất mong hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính với Cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong vấn đề xin cấp Giây phép hoàn công công trình xây dựng.

tu-van-thu-tuc-xin-cap-giay-chu-quyen-nha-dat-title

Thủ tục xin cấp giấy chủ quyền nhà đất

Sổ hồng, sổ đỏ là tên gọi nôm na, bình dân của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tục xin cấp sổ hồng, sổ đỏ là thủ tục xin Nhà nước công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất lần đầu cho chủ sở hữu nhà ở, chủ sử dụng đất.

tu-van-giai-quyet-tranh-chap-nha-dat-title

Giải quyết tranh chấp nhà đất

Tranh chấp nhà đất là dạng tranh chấp phổ biến nhất và chiếm phần lớn tỷ trọng giải quyết các vụ án tranh chấp về tài sản tại các Tòa án. Các năm gần đây, các tranh chấp về nhà đất ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung tranh chấp.