LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0902826558 – 0903386558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Giải Quyết Tranh Chấp

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng khi hợp tác, đầu tư, kinh doanh, mua bán rất dễ xảy ra và nếu không có đầy đủ những thông tin, hiểu biết cũng như cách giải quyết vấn đề, bạn rất dễ là người – thua – cuộc! Tranh chấp hợp đồng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối nếu doanh nghiệp không biết cách giải quyết

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT

Giải quyết tranh chấp nhà đất

Tranh chấp nhà đất là dạng tranh chấp phổ biến nhất và chiếm phần lớn tỷ trọng giải quyết các vụ án tranh chấp về tài sản tại các Tòa án. Các năm gần đây, các tranh chấp về nhà đất ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung tranh chấp.

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Giải quyết tranh chấp lao động

Trong quan hệ lao động, khi hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện, người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo việc làm, các điều kiện làm việc, trả công lao động và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên. Người lao động có nghĩa vụ làm việc với những điều kiện như đã thỏa thuận.

THU HỒI NỢ

Thu hồi nợ

Luật sư của Luật Vạn Tín là những chuyên gia am hiểu trong lĩnh vực xử lý nợ nói riêng, tư vấn và tranh tụng nói chung, chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng hỗ trợ một cách hiệu quả nhất về dịch vụ thu hồi nợ, cũng như hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh mà Quý khách hàng đang vướng mắc.