LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0902826558 – 0903386558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

dich-vu-tu-van-ly-hon-uy-tin-2

Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ