LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Công ty tôi là công chuyên về xuất nhập khẩu nên tôi đặt tên Công ty bằng tiếng nước ngoài được viết với khổ chữ lớn hơn tên Công ty bằng tiếng Việt. Vậy Công ty tôi viết tên như vậy có đúng không? Quy định tại điều nào? Văn bản Luật nào?

Căn cứ Điều 40 Luật Doanh nghiệp năm 20014, thì mọi loại hình doanh nghiệp khi viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp phải tuân theo quy định sau:

  • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
  • Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
  • Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Như vậy theo quy định trên thì việc viết tên Công ty bằng tiếng nước ngoài với khổ chữ lớn hơn tên Công ty bằng tiếng việt của bạn là không đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Hỏi đáp Doanh Nghiệp