LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Con tôi phạm tội trộm cắp, gia đình tôi là gia đình cách mạng vậy nó có được giảm nhẹ tội không?

Tình tiết giảm nhẹ trong hình sự quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự, theo đó người phạm tội sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, như bạn nói gia đình bạn là gia đình cách mạng trong hàng loạt những tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự không có tình tiết này, tuy nhiên con bạn vẫn có thể được xem xét theo khoản 2 nhưng phải ghi rõ trong bản án.

Hỏi đáp Hình Sự