LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Con tôi bị tạm giam, tôi có thể lên bảo lãnh nó về được không?

Đầu tiên trong trường hợp này phải căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

Bạn có thể bảo lĩnh cho con bạn nhưng phải có thêm một người thân thích nữa cùng đi. Sau đó bạn phải làm giấy cam đoan không để con bạn tiếp tục phạm tội và đảm bảo sự có mặt của con bạn theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án.

Bạn phải là người có tư cách, phẩm chất tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Việc bảo lĩnh phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đó cư trú.

Hỏi đáp Hình Sự