LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi dự định thành lập công ty TNHH để kinh doanh, do không muốn phức tạp nên tôi chỉ muốn kinh doanh một mình mà không hợp tác hay góp vốn với ai. Vậy một mình thì tôi có thể thành lập công ty TNHH được không?

Theo quy định tại Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 thì: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Vì vậy bạn có thể một mình đứng ra thành lập công ty TNHH một thành viên và khi thành lập, công ty do bạn làm chủ phải chịu một số hạn chế theo quy định của pháp luật, đặc biệt là việc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên nếu bạn chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Hỏi đáp Doanh Nghiệp