LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Do điều kiện nên chưa đăng ký khai sinh cho con theo đúng thời hạn quy định (60 ngày) thì có thể đăng ký khai sinh khi quá hạn không? Thủ tục như thế nào?

  • Trường hợp không thể đăng ký khai sinh cho con theo đúng thời hạn quy định thì có thể đăng ký khai sinh theo trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn.
  • Thủ tục đăng ký như sau:
    • Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con.
    • Giấy tờ cần thiết: Giấv chứng sinh (theo mẫu quy định) hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng hoặc giấy cam đoan là việc sinh là có thật và Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).
  • Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
    • Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy khai sinh. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh hoặc Sổ đăng ký khai tử phải ghi rõ “Đăng ký quá hạn”.
Hỏi đáp Dân Sự