LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Cha mẹ tôi xây nhà từ trước ngày 30-4-1975. Do đất rộng và muốn cho thoáng nên có để dư 1 khoảng đất trống bên hông nhà rộng 0,5m để mở cửa sổ và đặt ống thoát nước. Nay nhà bên cạnh xây nhà theo đúng ranh đất của họ, nhưng lại đặt ô văng cửa sổ lấn sang khoảng không thuộc đất của gia đình tôi, như vậy có đúng pháp luật không? Pháp luật quy định việc sử dụng khoảng không và trong lòng đất như thế nào?

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Người sử dụng đất không được làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

Theo các quy định trên, nếu nhà hàng xóm đặt ô văng cửa sổ lấn sang khoảng không gian trống thuộc khuôn viên đất của bà là trái pháp luật, cần phải dỡ bỏ. (Theo khoản 2 Điều 11 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 265 Bộ Luật Dân sự).

Hỏi đáp Nhà Đất