LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Các ngành nghề cấm kinh doanh là những ngành nghề nào?

Điều 6 Luật đầu tư 2014 có hiêu lực ngày 01/7/2015 quy định:  Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh như sau:

  • Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này.
  • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này.
  • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này.
  • Kinh doanh mại dâm.
  • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người.
  • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.
Hỏi đáp Doanh Nghiệp