LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Các giấy tờ về nhận thừa kế là các giấy tờ gì?

Theo quy định của pháp luật thừa kế, được quy định trong bộ luật dân sự năm 2005 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những giấy tờ thừa nhận có thể là:

  • Văn bản khai nhận di sản thừa kế.
  • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.
  • Di chúc.
  • Bản án về thừa kế có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
Hỏi đáp Nhà Đất