LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0902826558 – 0903386558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu Đơn - Danh Mục Biểu mẫu Tư Vấn Hợp Đồng

 • Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng
  Chuyên mục : Biểu mẫu Tư Vấn Hợp Đồng

  Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-cap-giay-phep-xay-dung

 • Mẫu đơn hợp đồng lao động thời vụ
  Chuyên mục : Biểu mẫu Tư Vấn Hợp Đồng

  Đồng lao động mẫu theo phần đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng lao động. Quý khách có thể tải đơn mẫu về tại đây  tải về.

  mau-don-hop-dong-lao-dong-thoi-vu-01

  mau-don-hop-dong-lao-dong-thoi-vu-02

  mau-don-hop-dong-lao-dong-thoi-vu-03

 • Mẫu đơn xin giấy phép đầu tư
  Chuyên mục : Biểu mẫu Tư Vấn Hợp Đồng

  Mẫu đơn xin giấy phép đầu tư theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  >>> Tham khảo: Luật sư tư vấn hợp đồng dịch vụ

  mau-don-xin-giay-phep-dau-tu

 • Mẫu đơn phụ lục hợp đồng lao động
  Chuyên mục : Biểu mẫu Tư Vấn Hợp Đồng

  Hợp đồng lao động đơn mẫu  theo phần đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu định nghĩa luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập phụ lục lao động. Quý khách có thể tải đơn mẫu về tại đây  tải về.

  >>> Có thể bạn quan tâm: Tư vấn luật hợp đồng kinh tế

  mau-don-phu-luc-hop-dong-lao-dong

 • Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng
  Chuyên mục : Biểu mẫu Tư Vấn Hợp Đồng

  Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  >>> Xem thêm: Tư vấn hợp đồng tại TPHCM

  mau-don-de-nghi-dieu-chinh-giay-phep-xay-dung

 • Mẫu đơn xin phép nhập cảnh
  Chuyên mục : Biểu mẫu Tư Vấn Hợp Đồng

  Mẫu đơn xin phép nhập cảnh theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin phép nhập cảnh. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-phep-nhap-canh

 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm
  Chuyên mục : Biểu mẫu Tư Vấn Hợp Đồng

  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép vào khu vực cấm. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-de-nghi-cap-giay-phep-vao-khu-vuc-cam