LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0902826558 – 0903386558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Mẫu Đơn - Danh Mục Biểu mẫu Luật Sư Doanh Nghiệp

 • Mẫu đơn mời luật sư bào chữa
  Chuyên mục : Biểu mẫu Luật Sư Doanh Nghiệp

  Mẫu đơn mời luật sư bào chữa theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-moi-luat-su-bao-chua

 • Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi
  Chuyên mục : Biểu mẫu Luật Sư Doanh Nghiệp

  Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-moi-luat-su-bao-ve-quyen-loi

   

 • Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự
  Chuyên mục : Biểu mẫu Luật Sư Doanh Nghiệp

  Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-yeu-cau-khoi-to-vu-an-hinh-su

 • Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự
  Chuyên mục : Biểu mẫu Luật Sư Doanh Nghiệp

  Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-khang-cao-vu-an-hinh-su

 • Mẫu đơn xin bãi nại vụ án hình sự
  Chuyên mục : Biểu mẫu Luật Sư Doanh Nghiệp

  Mẫu đơn xin bãi nại vụ án hình sự theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-bai-nai-vu-an-hinh-su-01

  mau-don-xin-bai-nai-vu-an-hinh-su-02

 • Mẫu đơn xin giảm nhẹ án phạt
  Chuyên mục : Biểu mẫu Luật Sư Doanh Nghiệp

  Mẫu đơn xin giảm nhẹ án phạt theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-giam-nhe-an-phat

 • Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu
  Chuyên mục : Biểu mẫu Luật Sư Doanh Nghiệp

  Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  >>> Có thể bạn quan tâm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế

  mau-don-xin-sao-chup-tai-lieu