LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Danh Mục Biểu Mẫu

Mẫu Đơn - Danh Mục Biểu mẫu hợp đồng

 • Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
  Chuyên mục : Biểu mẫu hợp đồng

  Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử đụng đất. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-01

  mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-02

  mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-03

  mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-04

 • Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở
  Chuyên mục : Biểu mẫu hợp đồng

  Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục mua bán nhà ở. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-mua-ban-nha-o-01

  mau-hop-dong-mua-ban-nha-o-02

  mau-hop-dong-mua-ban-nha-o-03

 • Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở
  Chuyên mục : Biểu mẫu hợp đồng

  Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục tặng cho nhà ở. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-tang-cho-nha-o-01

  mau-hop-dong-tang-cho-nha-o-02

  mau-hop-dong-tang-cho-nha-o-03

 • Mẫu hợp đồng thuế chấp, cầm cố
  Chuyên mục : Biểu mẫu hợp đồng

  Mẫu hợp đồng thuế chấp, cầm cố theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục thuế chấp, cầm cố. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-01

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-02

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-03

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-04

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-05

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-06

 • Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở
  Chuyên mục : Biểu mẫu hợp đồng

  Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-uy-quyen-quan-ly-su-dung-nha-o-01

  mau-hop-dong-uy-quyen-quan-ly-su-dung-nha-o-02

  mau-hop-dong-uy-quyen-quan-ly-su-dung-nha-o-03