LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Danh Mục Biểu Mẫu

Mẫu Đơn - Danh Mục Biểu mẫu hôn nhân gia đình

 • Mẫu đơn xác nhận tình trạng hôn nhân
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn xác nhận tình trạng hôn nhân theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan

 • Mẫu đơn xin ly hôn
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn xin ly hôn theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin ly hôn. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-ly-hon-01

  mau-don-xin-ly-hon-02

 • Mẫu đơn khởi kiện ly hôn
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn khởi kiện ly hôn theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin ly hôn. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-khoi-kien-ly-hon

 • Mẫu đơn thuận tình ly hôn
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn thuận tình ly hôn theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin ly hôn. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-thuan-tinh-ly-hon-01

  mau-don-thuan-tinh-ly-hon-02

 • Mẫu đơn xin con nuôi
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn xin con nuôi theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin con nuôi. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-con-nuoi-01

  mau-don-xin-con-nuoi-02

 • Mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện các thủ tục. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-thoa-thuan-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-01

  mau-don-thoa-thuan-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-02

 • Mẫu đơn thỏa thuận nhập tài sản riêng là nhà ở vào khối tài sản chung của vợ chồng
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện các thủ tục. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-thoa-thuan-nhap-tai-san-rieng-la-nha-o-vao-khoi-tai-san-chung-cua-vo-chong-01

  mau-don-thoa-thuan-nhap-tai-san-rieng-la-nha-o-vao-khoi-tai-san-chung-cua-vo-chong-02