LVT Lawyers Hotline: 0938086558 – 0904762880 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

DANH MỤC BIỂU MẪU

MẪU ĐƠN MỚI

 • Mẫu đơn mời luật sư bào chữa
  Chuyên mục : Biểu mẫu hình sự

  Mẫu đơn mời luật sư bào chữa theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-moi-luat-su-bao-chua

 • Mẫu đơn khởi kiện dân sự
  Chuyên mục : Biểu mẫu dân sự

  Mẫu đơn khởi kiện dân sự theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục khởi kiện dân sự. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-khoi-kien-dan-su

 • Mẫu đơn xác nhận tình trạng hôn nhân
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn xác nhận tình trạng hôn nhân theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan

 • Mẫu đơn hợp đồng lao động
  Chuyên mục : Biểu mẫu lao động

  Mẫu đơn hợp đồng lao động theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng lao động. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.
  mau-don-hop-dong-lao-dong-01

  mau-don-hop-dong-lao-dong-02

  mau-don-hop-dong-lao-dong-03

 • Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng QSDĐ và sở hữu nhà
  Chuyên mục : Biểu mẫu nhà đất

  Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng QSDĐ và sở hữu nhà theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-mua-ban-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-va-so-huu-nha-01

  mau-hop-dong-mua-ban-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-va-so-huu-nha-02

  mau-hop-dong-mua-ban-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-va-so-huu-nha-03

  mau-hop-dong-mua-ban-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-va-so-huu-nha-04

  mau-hop-dong-mua-ban-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-va-so-huu-nha-05

 • Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
  Chuyên mục : Biểu mẫu hợp đồng

  Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử đụng đất. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-01

  mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-02

  mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-03

  mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-04

 • Mẫu đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
  Chuyên mục : Biểu mẫu doanh nghiệp

  Mẫu đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-de-nghi-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan-01

  mau-don-de-nghi-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan-02

  mau-don-de-nghi-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan-03

  mau-don-de-nghi-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan-04

 • Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng
  Chuyên mục : Biểu mẫu giấy phép

  Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-cap-giay-phep-xay-dung

 • Mẫu đơn hợp đồng lao động thời vụ
  Chuyên mục : Biểu mẫu lao động

  Mẫu đơn hợp đồng lao động thời vụ theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng lao động thời vụ. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-hop-dong-lao-dong-thoi-vu-01

  mau-don-hop-dong-lao-dong-thoi-vu-02

  mau-don-hop-dong-lao-dong-thoi-vu-03

 • Mẫu hợp đồng tặng, cho QSDĐ và tài sản gắn liền với đất
  Chuyên mục : Biểu mẫu nhà đất

  Mẫu hợp đồng tặng, cho QSDĐ và tài sản gắn liền với đất theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng tặng, cho, chuyển nhượng nhà đất. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-tang-cho-quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-01

  mau-hop-dong-tang-cho-quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-02

  mau-hop-dong-tang-cho-quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-03

  mau-hop-dong-tang-cho-quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-04

 • Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở
  Chuyên mục : Biểu mẫu hợp đồng

  Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục mua bán nhà ở. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-mua-ban-nha-o-01

  mau-hop-dong-mua-ban-nha-o-02

  mau-hop-dong-mua-ban-nha-o-03

 • Mẫu đơn xin giấy phép đầu tư
  Chuyên mục : Biểu mẫu giấy phép

  Mẫu đơn xin giấy phép đầu tư theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-giay-phep-dau-tu

 • Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi
  Chuyên mục : Biểu mẫu hình sự

  Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-moi-luat-su-bao-ve-quyen-loi

   

 • Mẫu đơn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
  Chuyên mục : Biểu mẫu doanh nghiệp

  Mẫu đơn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-thanh-lap-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-01

  mau-don-thanh-lap-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-02

  mau-don-thanh-lap-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-03

  mau-don-thanh-lap-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-04

 • Mẫu tờ khai căn cước công dân
  Chuyên mục : Biểu mẫu dân sự

  Mẫu tờ khai căn cước công dân theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện các thủ tục dân sự. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-to-khai-can-cuoc-cong-dan-01

  mau-to-khai-can-cuoc-cong-dan-02

 • Mẫu đơn xin ly hôn
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn xin ly hôn theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin ly hôn. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-ly-hon-01

  mau-don-xin-ly-hon-02

 • Mẫu đơn yêu cầu tuyên bố mất tích
  Chuyên mục : Biểu mẫu dân sự

  Mẫu đơn yêu cầu tuyên bố mất tích theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện các thủ tục dân sự. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-yeu-cau-tuyen-bo-mat-tich

 • Mẫu đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  Chuyên mục : Biểu mẫu nhà đất

  Mẫu đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-qsdd-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-01

  mau-don-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-qsdd-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-02

  mau-don-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-qsdd-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-03

 • Mẫu đơn đề nghị đăng ký công ty cổ phần
  Chuyên mục : Biểu mẫu doanh nghiệp

  Mẫu đơn đề nghị đăng ký công ty cổ phần theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục đăng ký công ty cổ phần. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-co-phan-01

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-co-phan-02

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-co-phan-03

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-co-phan-04

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-co-phan-05

 • Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự
  Chuyên mục : Biểu mẫu hình sự

  Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-yeu-cau-khoi-to-vu-an-hinh-su

 • Mẫu đơn khởi kiện ly hôn
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn khởi kiện ly hôn theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin ly hôn. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-khoi-kien-ly-hon

 • Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở
  Chuyên mục : Biểu mẫu hợp đồng

  Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục tặng cho nhà ở. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-tang-cho-nha-o-01

  mau-hop-dong-tang-cho-nha-o-02

  mau-hop-dong-tang-cho-nha-o-03

 • Mẫu đơn phụ lục hợp đồng lao động
  Chuyên mục : Biểu mẫu lao động

  Mẫu đơn phụ lục hợp đồng lao động theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập phụ lục hợp đồng lao động. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-phu-luc-hop-dong-lao-dong

 • Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng
  Chuyên mục : Biểu mẫu giấy phép

  Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-de-nghi-dieu-chinh-giay-phep-xay-dung

 • Mẫu đơn thuận tình ly hôn
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn thuận tình ly hôn theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin ly hôn. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-thuan-tinh-ly-hon-01

  mau-don-thuan-tinh-ly-hon-02

 • Mẫu đơn xin phép nhập cảnh
  Chuyên mục : Biểu mẫu giấy phép

  Mẫu đơn xin phép nhập cảnh theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin phép nhập cảnh. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-phep-nhap-canh

 • Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất
  Chuyên mục : Biểu mẫu nhà đất

  Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-dang-ky-bien-dong-dat-dai-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-01

  mau-don-dang-ky-bien-dong-dat-dai-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-02

 • Mẫu hợp đồng thuế chấp, cầm cố
  Chuyên mục : Biểu mẫu hợp đồng

  Mẫu hợp đồng thuế chấp, cầm cố theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục thuế chấp, cầm cố. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-01

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-02

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-03

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-04

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-05

  mau-hop-dong-thue-chap-cam-co-06

 • Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự
  Chuyên mục : Biểu mẫu hình sự

  Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-khang-cao-vu-an-hinh-su

 • Mẫu đơn khởi kiện lao động
  Chuyên mục : Biểu mẫu lao động

  Mẫu đơn khởi kiện lao động thời vụ theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục khởi kiện lao động. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.
  mau-don-khoi-kien-lao-dong

 • Mẫu đơn đề nghị đăng ký công ty hợp danh
  Chuyên mục : Biểu mẫu doanh nghiệp

  Mẫu đơn đề nghị đăng ký công ty hợp danh theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục đăng ký công ty hợp danh. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-hop-danh-01

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-hop-danh-02

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-hop-danh-03

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-hop-danh-04

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-hop-danh-05

 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm
  Chuyên mục : Biểu mẫu giấy phép

  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép vào khu vực cấm. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-de-nghi-cap-giay-phep-vao-khu-vuc-cam

 • Mẫu biên nhận đặt cọc
  Chuyên mục : Biểu mẫu nhà đất

  Mẫu biên nhận đặt cọc theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-bien-nhan-dat-coc

 • Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở
  Chuyên mục : Biểu mẫu hợp đồng

  Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-hop-dong-uy-quyen-quan-ly-su-dung-nha-o-01

  mau-hop-dong-uy-quyen-quan-ly-su-dung-nha-o-02

  mau-hop-dong-uy-quyen-quan-ly-su-dung-nha-o-03

 • Mẫu đơn đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
  Chuyên mục : Biểu mẫu doanh nghiệp

  Mẫu đơn đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục đăng ký công ty TNHH một thành viên. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-01

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-02

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-03

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-04

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-05

  mau-don-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-06

 • Mẫu đơn xin bãi nại vụ án hình sự
  Chuyên mục : Biểu mẫu hình sự

  Mẫu đơn xin bãi nại vụ án hình sự theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-bai-nai-vu-an-hinh-su-01

  mau-don-xin-bai-nai-vu-an-hinh-su-02

 • Mẫu đơn xin con nuôi
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn xin con nuôi theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục xin con nuôi. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-con-nuoi-01

  mau-don-xin-con-nuoi-02

 • Mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện các thủ tục. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-thoa-thuan-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-01

  mau-don-thoa-thuan-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-02

 • Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất
  Chuyên mục : Biểu mẫu nhà đất

  Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-de-nghi-tach-thua-dat-hop-thua-dat-01

  mau-don-de-nghi-tach-thua-dat-hop-thua-dat-02

 • Mẫu đơn xin giảm nhẹ án phạt
  Chuyên mục : Biểu mẫu hình sự

  Mẫu đơn xin giảm nhẹ án phạt theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-giam-nhe-an-phat

 • Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu
  Chuyên mục : Biểu mẫu hình sự

  Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến của luật sư. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-xin-sao-chup-tai-lieu

 • Mẫu đơn thỏa thuận nhập tài sản riêng là nhà ở vào khối tài sản chung của vợ chồng
  Chuyên mục : Biểu mẫu hôn nhân gia đình

  Mẫu đơn thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng theo đính kèm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện các thủ tục. Quý khách có thể tải mẫu đơn về tại đây tải về.

  mau-don-thoa-thuan-nhap-tai-san-rieng-la-nha-o-vao-khoi-tai-san-chung-cua-vo-chong-01

  mau-don-thoa-thuan-nhap-tai-san-rieng-la-nha-o-vao-khoi-tai-san-chung-cua-vo-chong-02