LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Bảng giá

1: PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – NĂM 2020

phi-dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-2019

2: PHÍ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH – NĂM 2020

phi-thay-doi-noi-dung-dkkd-2020-01 phi-thay-doi-noi-dung-dkkd-2020-02

3: PHÍ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG – NĂM 2020

phi-tu-van-hop-dong-2019

4: PHÍ DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT – NĂM 2020

phi-dich-vu-nha-dat-2019-01 phi-dich-vu-nha-dat-2019-02

5: PHÍ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG – THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – NĂM 2020

giay-phep-lao-dong-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-2019

6: PHÍ DỊCH VỤ VISA – THỊ THỰC VÀO VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – NĂM 2020

phi-dich-vu-vi-sa-thi-thuc-2019

7: PHÍ DỊCH VỤ LY HÔN VỚI NGƯỜI VIỆT NAM – NĂM 2020

phi-dich-vu-ly-hon-2019

8: PHÍ DỊCH VỤ LY HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  – NĂM 2020

phi-dich-vu-ly-hon-voi-nguoi-nuoc-ngoai-2019

Bảng giá