LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0902826558 – 0903386558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Bài viết tư vấn lao động

Quy định mới về CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2021

Quy định mới về chấm dứt hợp đồng lao động 2021

Bộ luật lao động năm 2019 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 0101/2021. Trong đó có nhiều điểm thay đổi đáng chú ý như liên quan đến vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động giữa Doanh nghiệp và người lao động. Bài viết dưới đây Luật Vạn Tín sẽ cung cấp cho các Quý Doanh nghiệp một số “Quy định mới về chấm dứt hợp đồng lao động năm 2021”, cụ thể như sau:

Untitled design (4)

Có bắt buộc trả lương tháng 13 cho người lao động không?

“Lương tháng 13 quy định thế nào?”, “Có bắt buộc trả lương tháng 13 cho người lao động không?”, “Lương tháng 13 có tính đóng BHXH không?”, đây luôn là vấn đề “nóng” được tất cả các doanh nghiệp quan tâm mỗi dịp Tết đến xuân về. Do đó, Luật Vạn Tín xin đưa ra các câu trả lời về vấn đề trên, mời Quý Doanh nghiệp tham khảo.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2021 300-200

Quy định mới về chấm dứt hợp đồng lao động 2021

Bộ luật lao động năm 2019 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 0101/2021. Trong đó có nhiều điểm thay đổi đáng chú ý như liên quan đến vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động giữa Doanh nghiệp và người lao động. Bài viết dưới đây Luật Vạn Tín sẽ cung cấp cho các Quý Doanh nghiệp một số “Quy định mới về chấm dứt hợp đồng lao động năm 2021”, cụ thể như sau:

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2021

Những điểm mới của Bộ luật Lao Động 2021

Bộ luật Lao động 2021 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trong đó có nhiều quy định mới trong quan hệ lao động và các quan hệ khác trực tiếp liên quan đến lao động. Dưới đây là một số điểm mới của Bộ luật lao động có tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhân sự mà doanh nghiệp cần lưu ý: