LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Áp dụng biện pháp ngăn chặn

Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội, cũng như khi cần bảo đảm thi hành án, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án trong phạm vi thẩm quyền tố tụng của mình hoặc người có thẩm quyền theo quy định có thể áp dụng một trong những biện pháp ngăn chặn sau đây: bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lãnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm, được quy định tại Điều 79 -Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Trong những trường hợp cụ thể, nếu đủ một trong những căn cứ nêu trên và xét thấy cần thiết, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can, bị cáo. Thời gian tạm giữ trong trường hợp cần thiết, hoặc trường hợp đặc biệt có thể đến 9 ngày.

Hỏi đáp Hình Sự