LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II- 16- GIẤY ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA DN HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Dưới đây là mẫu đơn được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:Phụ lục II-16 – Giấy đề nghị cập nhật thông tin của DN hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp