LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

6 điều cần biết về Lao động trong TPP

Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về lao động là nội dung quan trọng được đề cập đến trong hiệp định TPP. Ngoài mục đích đảm bảo quyền lợi của người lao động, việc đưa những tiêu chuẩn quốc tế còn nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên TPP trong thương mại. Sau đây là 6 điều bạn nên biết về vấn đề lao động trong TPP

6 điều cần biết về Lao động trong TPP-01 6 điều cần biết về Lao động trong TPP-02 6 điều cần biết về Lao động trong TPP-03 6 điều cần biết về Lao động trong TPP-04 6 điều cần biết về Lao động trong TPP-05 6 điều cần biết về Lao động trong TPP-06 6 điều cần biết về Lao động trong TPP-07 6 điều cần biết về Lao động trong TPP-08
Nguồn trích từ Ezlawblog.com

Tin tức