LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

0002 (1)

thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động