LVT Lawyers

“Trao trọng trách, trọn niềm tin”

Hotline: 1900.6558

logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anh

Luật sư Nguyễn Ngọc Túy Linh

image-luat-su-nguyen-ngoc-tuy-linh

Chức vụ: Luật sư.

Chuyên môn: 

Tư vấn pháp luật: ly hôn, lao động, doanh nghiệp, nhà đất.

Tranh tụng: tranh chấp ly hôn, lao động, kinh doanh thương mại, nhà đất.

Các dịch vụ pháp lý khác.

Trình độ học vấn: 

Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Cử nhân Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ hành nghề Luật sư.

Chứng chỉ hành nghề kinh doanh, định giá Bất động sản.

Thành viên: Đoàn Luật sư Tp. HCM.

Ngoại ngữ: tiếng Anh.