LVT Lawyers

“Trao trọng trách, trọn niềm tin”

Hotline: 1900.6558

logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anh

Luật sư Lê Thị Minh Thùy

image-luat-su-nguyen-thi-minh-thuy

Chức vụ: Luật sư điều hành, thành viên sáng lập

Chuyên môn: Tư vấn doanh nghiệp, lao động, tranh tụng tại Tòa, hôn nhân – gia đình…

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật tại Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

Thành viên: Đoàn Luật sư Tp. HCM, Hội viên Hội Luật Gia Việt Nam, Trung tâm trợ giúp Pháp lý Tp.HCM

Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp.

Kinh nghiệm: Hiện nay, tại Công ty Luật Vạn Tín, Luật sư Minh Thùy phụ trách công việc Tư vấn pháp luật; Đại diện khách hàng tham gia tố tụng tại Tòa án; Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng tại Tòa án; Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên thu hồi nợ về công tác thu hồi nợ, xây dựng quy trình thu hồi nợ, kỹ năng quản lý và giao tiếp với khách hàng, xây dựng, huấn luyện và phát triển đội ngũ để thu hồi nợ cho các đối tác như Ngân hàng Citibank, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank), Công ty TNHH Tài Chính Prudential Việt Nam, Công ty Tài Chính SGVF…

Trước khi thành lập Công ty Luật Vạn Tín, Luật sư Minh Thùy đảm nhận vị trí Luật sư nội bộ của Tập đoàn Đầu tư – Tài chính – Bảo hiểm Prudential. Tại Prudential, Luật sư Minh Thùy phụ trách công việc tư vấn pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thuế, lao động, thương mại…. cho các phòng, ban trong công ty, đào tạo và huấn luyện về pháp luật kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp, thương mại, thuế, lao động…. cho đội ngũ các đại lý bảo hiểm, các giám đốc của tổng đại lý, đại diện cho Công ty Prudential tham gia tranh tụng các vụ kiện tại Tòa án…